Important notice to customers — product packaging changesLearn More

NEW FOOD PACKAGING IN STORE NOW

From August 2018, customers will notice our rebranded food packaging start to appear on shelf in all major stockists.

 • CURRENT Packaging
 • new Packaging

We are excited to announce our new packaging will start to appear on shelf from August 2018. This transition to new packaging will occur over a number of months. During this time there will be a mix of current and new packaging on shelf.

There are no major changes to these products, in some instances there is a small name change or slight recipe improvement, see below for the full details.

Products purchased via the website will be delivered to customers in our old packaging until the end of October. From November, products ordered from the website will be delivered in the new packaging.

Please note, our Infant Formula packaging will not be rebranded until later in 2019.

For any questions, connect with our team of accredited practising Dietitians on +61 3 6332 9200

Product name changes

 • Cereal Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Baby Rice
 • NEW Packaging Organic Rice with Prebiotic (GOS) Note: Our Baby Rice recipe has been upgraded to now include GOS Prebiotic
 • CURRENT Packaging Organic Vanilla Rice Custard
 • NEW Packaging Organic Milk & Vanilla Baby Rice
 • CURRENT Packaging Organic Apple & Cinnamon Porridge
 • NEW Packaging Organic Apple & Cinnamon Baby Porridge
 • Ready To Serve Name Changes
 • CURRENT Packaging Organic Banana, Pear & Mango
 • New Packaging Organic Banana, Pear, Apple & Mango
 • CURRENT Packaging Organic Mango, Blueberry & Apple
 • New Packaging Organic Blueberry, Mango & Apple
 • CURRENT Packaging Organic Peach & Apple
 • New Packaging Organic Grape, Apple & Peach
 • CURRENT Packaging Organic Pumpkin & Tomato Risotto
 • New Packaging Organic Pumpkin, Sweet Potato & Tomato
 • CURRENT Packaging Organic Broccoli, Beef & Brown Rice
 • New Packaging Organic Beef & Vegetables
 • Note: We have also upgraded some of our RTS recipes to remove added sugars and to remove some of the more complex ingredients that are not required for young children such as Tamari.
 • RUSKS NAME CHANGES
 • CURRENT Packaging Organic Milk Rusks Toothiepegs
 • New Packaging Organic Milk Rusks
首頁/營養與食譜/文章/初生寶寶 (0-6個月)/三個大部分新手媽媽都有嘅煩惱

三個大部分新手媽媽都有嘅煩惱

Happy Asian Mother, Smiling At Her Newborn Baby Girl In Her Arms
剛成為媽媽除了感動,可能還會伴隨住擔憂嘅感覺。寶寶出生後的每一刻都好似有一大堆新嘅事情要處理,寶寶嘅事,家庭嘅事,自己嘅心理狀況,身體嘅復完程度,伴侶嘅事等等。小貝整理出三件大多數新手媽媽嘅難處同大家討論下。

豬隊友


寶寶出生後,你同你嘅伴侶都多了一個身份 – 父母。大多數嘅媽媽都會覺得寶寶爸爸沒有做到一個爸爸應該做到嘅事,或是覺得寶寶爸做得「唔夠好」,「幫唔到手」,「唔識幫手」等等。你可能會覺得對方唔明白你照顧寶寶會有幾辛苦,同時要處理家中大小事務。照顧寶寶所面對嘅事情可能會影響到你同伴侶之間的關係。
首先,你們都需要明白你們的伴侶可能已經盡了最大程度的努力想要做好可以做到的所有。其次,要明白剛成為父母對媽媽或爸爸來說都是一件很困難的事,大家都是第一次照顧寶寶,會短暫地影響到你和伴侶之間的關係是很正常的事。

如何解決?

信任你的伴侶,誠實地告知你的伴侶你需要怎樣的幫助,畢竟沒有人是你心裡的蟲。例如:你如果覺得你自己又要煮飯又要洗衫,不要默默做,你要跟伴侶溝通。有好多時候,可能只要寶寶爸負責洗衫或者夜間餵奶的工作已經可以令你輕鬆很多。
 

你覺得自己變了


打開Facebook或電視都可以見到那些明星媽媽生完寶寶身材還像個少女,一個比一個瘦。結果呢?新手媽媽都以為自己生完寶寶之後很快便可以回到懷孕之前的體重。可惜的是,如果你沒有一個全職保姆和私人教練,你會需要比想像中更多的時間才可以回到懷孕前的體重。
你需要明白,你用了40週孕育你的寶寶,你的身體經歷了懷孕,生產,可能現在還要哺乳,你已經很忙了。我們明白你有多想回到懷孕前的身材,有多想穿回懷孕前的衣服,但不要覺得產後三個月還沒有回到懷孕前的身材便是失敗。

如何解決?

你可以嘗試一邊照顧寶寶一邊做運動,但不要把重點放在減肥。你的身體健康才是最重要的,你的伴侶可能根本不在意你的身體多了幾磅肉。好好享受當媽媽的日子,到你的寶寶能跑能跳時,你再也抱不動寶寶時,你會希望自己在寶寶還小時你有多抱抱寶寶,有好好珍惜跟寶寶一起的時光。你身上因懷孕而出現的不同,會是一種愛的印記,提醒著你,當時的你是怎樣努力保護寶寶,怎樣努力把寶寶帶到這個世界。
 

你覺得自己不夠好Little Girl Crying

大多數媽媽都會有好大壓力:覺得自己不能出錯,寶寶要很開心,家裡永遠整潔。有可能是自已一時沒有為意,抱著寶寶撞到門邊;或是寶寶突然會轉身,從床上滾到地上去。你會自責,好像自己做了一些不能被原諒的事。你會自己給自己壓力,明明難得有機會休息,但就是忍不住走去拖地或整理家事,好像你不做的話便會被指責你不是一個稱職的媽媽。

如何解決?

你只需要做一個「量力而為的媽媽」。你可以盡力給寶寶提供一個安全又有愛的成長環境,但需要接受自己都會有不完美的時候。不要自責只是因為你寶寶哭時你沒有辦法令寶寶停止哭喊,同時你需要停止思考其他人的「育兒經」- 「寶寶要多食奶」,「你要多抱抱寶寶」,「你要每日消毒家中的每個角落」,「你的寶寶要跟你睡同一間房」。你才是你寶寶的媽媽,要怎樣養育寶寶是你話事,你才是最清楚你寶寶的人。
 

貝拉米給新手媽媽的話:

從每個經歷中學習,跟著寶寶重新認識這個世界。你要明白世上沒有完美的媽媽,有的都是用盡力量愛自己寶寶的父母。沒有媽媽從不「犯錯」,也沒有哪個寶寶從不跌到受傷,寶寶要從跌碰中成長,媽媽也會從育兒路上慢慢學習,悟出適合你和寶寶的相處方式。

重要提示
感謝你閱讀我們的文章。希望我們提供的資訊對你有幫助。請注意,所有文章資訊僅為讀者提供基本信息,此資料不應被解釋為醫療意見。如有醫學上的疑問請向您的醫務人員查詢。
 

About the author

對父母和監護人的重要提醒

 • 世界衛生組織建議母乳喂養對寶寶最適合。
 • 平衡飲食,同時母乳喂養也很重要 嬰兒配方奶粉應該只在你徵求醫生或健康醫生的建議之後才餵養。
 • 不採用母乳喂養的決定很難逆轉,而且引入部分奶瓶餵養可能會減少母乳的供應。考慮嬰兒配方奶粉也是明智的。
 • 如果選用嬰兒配方奶粉餵養,所有準備和餵養指示必須遵循品牌的指示。這對寶寶的健康很重要